Houtrotrenovatie

Kijkt u weleens naar de staat van uw kozijnen? Een belangrijke oorzaak van problemen met uw kozijnen ontstaat door slecht onderhoud, onvakkundig schilderwerk of een slecht uitgevoerde kozijnen. Het is belangrijk om houtrot in een zo vroeg mogelijk stadium ter herkennen door regelmatig het houtwerk in en om de woning te controleren.

Wanneer is er sprake van houtrot? Op plekken waar hout, dat onvoldoende is beschermd, in aanraking komt met vocht. Vooral verbindingen en horizontale delen van kozijnen zijn gevoelige plekken. Goed schilderwerk zorgt ervoor dat het hout goed beschermd is en er minder snel houtrot ontstaat. Aantasting van kozijnen  en ramen wordt bijna altijd veroorzaakt door indringend water, denk aan condenswater dat blijft staan op randen tegen het glas en het inrotten van glasroeden veroorzaakt. Herstel is alleen effectief als bestrijding van de bron plaatsvindt en het hout droog gezet wordt!

Wat kan ik er nu aan doen? Door het tijdig treffen van preventieve maatregelen kan al veel schade worden voorkomen. Hierbij kan op het volgende gelet worden:

  • scherpe controle bij inwateringspunten van de beglazing
  • gebrekkige glasaansluitingen zo snel mogelijk herstellen en tegen het glas op dicht schilderen
  • nagaan van de omtrekspeling en deze waar nodig vergroten
  • aanbrengen van een waterhol waar deze ontbreekt, zodat water van uitstekende delen afvalt en niet langs muren en kozijnen druipt
  • inwaterende houtverbindingen en capillaire naden van aansluitend houtwerk

De verbindingen – aansluiting tussen stijl en dorpel – van de kozijnen, ramen of deuren staan open. Wat kan ik hier aan doen?
Open verbindingen van houtconstructies leveren op lange termijn altijd problemen op. Door de ontstane kier trekt water de verbinding in (capillair effect).
Het kopse hout in de verbinding neemt ook makkelijk water op: wel 10x sneller dan het ‘langs’ vlak. Hierdoor wordt het hout rondom de verbinding zeer nat en kan er houtrot optreden. Ook kan er onthechting van de verf optreden (afbladderen en/of blaarvorming) door het verhoogde houtvochtgehalte.

Hoe herken ik houtrot? U kunt vergevorderd houtrot zelf herkennen. Let hierbij op de volgende kenmerken:

  • blaasvorming onder de verflaag en onthechting daarvan
  • barsten in de verflaag
  • lokale holten en indeukingen in de lengterichting van het hout
  • bruine of zwarte verkleuring van het ongeverfde hout
  • het loslaten van delen van het hout

Loenens schilderwerken en houtrenovaties heeft voldoende ervaring om u een zo goed mogelijk advies te geven. Wij zorgen ervoor dat de reparaties vakkundig worden uitgevoerd. Als het kozijn teveel is aangetast is het soms verstandig deze te vervangen. Dit zal altijd in overleg met u gebeuren. Vervangen van raamhout en/of kozijnen zal in samenwerking met Aannemers- en bouwbedrijf Frank Wouterse gebeuren.

procedure houtrot reparatie
Houtrot is een vervelend probleem dat vaak ongemerkt de kop opsteekt. Een snelle oplossing is vereist om erger te voorkomen. Want eenmaal begonnen is het proces niet te stoppen. Als houtrot aanwezig is kan er gekozen worden voor vervanging van het gehele gevelkozijn of herstel van de aangetaste kozijnen. Belangrijk hierbij is dat het op een professionele wijze wordt uitgevoerd. Bij een ‘slordige’ uitvoering zal de reparaties het startpunt zijn van nieuwe houtaantasting.

Professionele uitvoering Met de nieuwe methode van houtsanering behoren deze problemen tot het verleden. Als het juiste materiaal en het benodigde vakmanschap worden gebruikt, is herstel van aangetast houtwerk heel goed mogelijk. Zo goed zelfs, dat wij garantie geven op hechting en scheurvastheid van de reparatie.

Voor wij aan het werk gaan komen wij bij u langs om de situatie persoonlijk te bekijken. Vervolgens maken wij een offerte zodat u precies weet wat de kosten zijn.

Werkmethode stap voor stap:

Het aangetaste hout en een gedeelte van het goede hout wordt verwijderd. Tevens worden alle naden en kieren uitgefreesd. De randen worden onder een hoek van 45 graden afzaagt; dit geeft een sterke verbetering op de duurzaamheid van de reparatie.
Meten houtvochtigheid met een houtvochtmeter, HV < 18%; er mag alleen op drooghout gerepareerd worden.
Na het frezen worden de gaten en naden voorbehandeld met een Sikkens Componex WR Primer.
Indien nodig; aanbrengen van bekisting.
Aanbrengen Sikkens Componex WR vulmassa wel of niet in combinatie met een opvulhoutje.
Pas als het hout weer in goede staat is wordt het geheel geschilderd volgens de gewone procedure. Het uiteindelijke resultaat is een mooi gesloten verfsysteem wat weer strak afgewerkt is en een optimale bescherming biedt.